Inzerce v tisku

INZERCE V TISKU

 Mediální reklama je nejúčinnější formou plošné reklamy. Jednotlivá média se od sebe liší svými výrazovými prostředky, působností na určitou cílovou skupinu, ale také počtem oslovených jedinců a samozřejmě cenou. Při správné volbě médií a vhodně zpracované reklamě se vložené investice vracejí rychleji a přinášejí žádaný komerční výsledek. Ať už hodláte do reklamy investovat sedm tisíc nebo sedmdesát milionů, pokaždé Vás bude zajímat, zda přinesou požadovaný efekt. Je tedy důležité určit vhodné medium či média, správný čas, formu, počet opakování.
Hlavn strnka | ZPT

Realizace:

Grafické návrhy