Ražba

Touto technologií je možné za pomocí reliéfní tiskové formy (raznice),
tlaku a tepla potisknout především kožené a koženkové předměty.

Hlavn strnka | ZPT

Realizace:

TISK