Okenní folie/autofólie

OKENNÍ FÓLIE /AUTOFÓLIE

Ochrana před horkem a chladem V letním období snižují protisluneční fólie průnik tepla prosklenou plochou a v prostoru tak vytváří vyrovnané klima. Někdy nahradí i klimatizaci. Je-li však již klimatizace v objektu instalována, snižují protisluneční fólie výrazně spotřebu energie potřebné pro její provoz, čímž dochází k jejich velmi rychlé amortizaci. Bezpečnostní fólie - ochrana proti vloupání Velkému bezpečnostnímu riziku jsou vystaveny okenní plochy podnikových prostorů jako jsou výkladní skříně, výstavy, výpočetní střediska, konstrukční a jiné kanceláře - první snadné cíle pro vloupání. Bezpečnostní fólie obvykle udrží po vhození kamene anebo po tlakové vlně skleněnou tabuli v okenním rámu. Bezpečnostní fólie - ochrana proti pořezání při rozbití skleněné plochy Prosklené plochy v některých rizikových prostorech jako jsou školy, školky, výkladní skříně, shromažďovací sály, plovárny, sportovní haly apod. musí mít bezpečnostní vlastnosti, které v maximální míře vylučují řezné a bodné rány způsobené roztříštěným sklem. Automobilové fólie funkcí automobilových fólií je predevším chránit před účinky slunečního záření a případně omezit průhled dovnitř automobilu. Barva fólie je dána kovem použitým při metalizaci. Fólie neobsahuje žádná barviva, která by blednutím způsobovala nežádoucí barevné změny produktu.
Hlavn strnka | ZPT

Realizace:

SIGNMAKING