Dopravní prostředky

POLEPY VOZIDEL A TECHNIKY

Polepy vozidel jsou osvědčenou mobilní firemní reklamou.Výrobu provádíme výřezem samolepících folií na řezacím plotru nebo velkoplošným digitálním tiskem na speciální samolepící PVC fólie s ÚV laminací.Pro zvýšení atraktivity a viditelnosti se používá tzv. reflexní fólie odrážející světlo.( jako u dopravní značky ) Fólii je možno nalepit na přenosný magnetický nosič a tak reklamu využívat jen příležitostně. Životnost polepu je 3 – 10 let v závislosti na použité fólii a vlivům,jimž je vystavena.
Hlavn strnka | ZPT

Realizace:

SIGNMAKING