Výstavy

Pomůžeme se zařizováním akcí jako jsou:

Výstavy, kontraktační jednání, prezentace, konference, sympozia, workshopy, semináře, tiskové konference, společenské a sportovně společenské akce, módní přehlídky, expozice, showroom, prodejní stánky, apod.   

Hlavn strnka | ZPT

Realizace:

PROMO/EXPO